A munkát kiszolgáló egységek az előkészítő, modern vegyszerraktár, tanári szoba, várakozó hely diákok számára és mosdók.
2015. januárjától a 10 partner iskolából érkeznek diákok 300 órában októberig, majd a következő 5 évben évi 150 órában. Ezeken a tanórákon az iskolák igénye szerint tartunk tanulókísérleti órákat. A tanórákat tanáraink által elkészített munkafüzetek és szaktanári segédletek segítik. 5-12. évfolyamig 84 db munkafüzetet írunk, mely 336 tanóra anyagát tartalmazza. Az 5-6. évfolyam természetismeret, a 7-12. évfolyam kémia, fizika, biológia és földrajz foglalkozásokon vehet részt.
A partner iskolákat kedden és szerdán fogadjuk, a többi napon a gimnázium tanuló számára tartunk tanórákat. Ez a laboratórium alkalmas az emelt szintű érettségi gyakorlati feladatainak elvégzésére, begyakorlására diákjaink számára.
A labor tevékenységéhez kötődnek a rendezvények, melyek között szerepelnek tanulmányi versenyek, szakmai napok és a természettudományokat népszerűsítő interaktív foglalkozások is. A Tudomány Hétköznapjai Rendezvénysorozat nyitott a város lakossága számára. Ide várjuk a fiatalabb gyermekeket, szülőket és a természettudományok iránt érdeklődőket.